Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Minskat matsvinn vid skolor och äldreboenden

Matsvinnet består både av tillagad mat som blir över och serverad mat som slängs.

Matsvinnet består både av tillagad mat som blir över och serverad mat som slängs.

Kostavdelningen vid Örnsköldsviks kommun mäter varje år matsvinnet inom kommunens skolor, förskolor och äldreboenden. Den senaste mätningen ger besked om en positiv utveckling. På tre års tid har matsvinnet, enbart inom förskola och skola, minskat med drygt 30 procent. År 2013 slängdes skolmat för 1,5 miljoner kronor. Vid senaste mätningen 2016 var motsvarande värde 1 miljon kronor.

En stor del av det dagliga matsvinnet handlar om tillagad mat som inte gått åt och kostavdelningen arbetar kontinuerligt med att hitta vägar att minska detta svinn. En annan del av svinnet handlar om matrester från elevernas tallrikar.

– Glädjande ser vi en ökad medvetenhet om resurser och miljö bland eleverna. Bara under det senaste året har tallrikssvinnet minskat med knappt 20 gram per elev och vecka. En siffra som kan låta obetydlig men som ändå motsvarar en besparing på drygt 300 000 kronor för perioden 2013-2016, säger kostutvecklare Matilda Söderlind.

Även inom kommunens äldreboenden har matsvinnet minskat. Potatis, pasta och ris är det som slängs i störst utsträckning. För att ytterligare begränsa andelen mat som kastas kommer boendena vartefter att kunna beställa mer individanpassade mängder av måltidens olika beståndsdelar istället för att beställa helportioner som innehåller en viss mängd potatis, kött, grönsaker, etcetera.

– Matsvinnet innebär ett betydande resursslöseri, både ekonomiskt för kommunen och i ett vidare hållbarhetsperspektiv genom sin miljöpåverkan. För oss är det angeläget att fortsätta den positiva utveckling som skett och vi kommer tillsammans med våra tillagningskök, skolor och äldreboenden att jobba vidare för att ytterligare minska matsvinnet, säger Matilda Söderlind.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-01-05