Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kulturprojekt "Cultural Children of Europe" på Sund- och Mellanselsskolan

Cultural Children of Europe är ett nordiskt/baltiskt samarbetsprojekt med deltagande från Sverige , Norge, Danmark, Lettland och Island. Projektägare är Kulturprinsen som finns i Viborg, Danmark. Actionlearning och estetiska uttryck är projektets huvudområden. Målgruppen är pedagoger som arbetar med barn i ålder 0-8 år.

I Örnsköldsvik är arbetet förlagt till Sundskolanöppnas i nytt fönster och Mellanselsskolanöppnas i nytt fönster, förskola, förskoleklass och åk 1. Temat under hösten 2016 har varit ”Känslor”. Eleverna har fått möta en dans-, musik/rytmik- och bild o form pedagoger.

Projektet avslutas hösten 2019. En forskare är knuten till projektet och studerar "Estetiska positioner och processer i daghem"
- om hur estetik förstås, skapas, underlättas och förverkligas i förskolor med lärare och konstnärer samarbetar.

Andra intressanta delar i projektet är möjligheter till ”Jobswap”, yrkesskuggning och deltagande i 1 – 2 projektseminarier per år.

I Örnsköldsvik är Kulturskolan lokal samordnare. Tillsammans med grundskolan, Dans Västernorrland och Kulturverket driver de projektet framåt. Redan nu kan vi se positiva effekter av arbetet.

Webbplats: www.culturalchildrenofeurope.comlänk till annan webbplats

Under våren 2017 planeras ett pedagogiskt café.


Aktuelltartikel publicerad av: Magdalena Åstrand

2017-01-11

 Kontakta oss

Projektledare, Kulturskolan

Sten-Ove Sundlöf
0660 - 882 78
070 - 191 92 94
Skicka e-post

Mer information