Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Klart med de nya riktlinjerna för förskolans lokaler- och miljöer

Projektet Funktionsprogram för förskolan har nu nått sin slutstation och är sedan 3 mars 2015 antagen av samhällsbyggnadsförvaltning, bildningsförvaltning och kommunstyrelsen.

Funktionsprogrammet har under resans gång ändrat sitt slutliga namn på dokumentet till Riktlinjer för förskolans lokaler och miljöer. Riktlinjerna har tagits fram med stor hjälp av en referensgrupp från förskolans verksamhet tillsammans med projektgruppen.

Riktlinjerna riktar sig till alla som berörs av förskolans lokaler och kan användas när man står inför förändringar i befintliga lokaler eller inför nybyggnationer. Förändringar i lokaler kan innebära allt från arbetslagets planering av den pedagogiska miljön till större ombyggnationer.

Här kan du läsa mer om riktlinjer för förskolans lokaler- och miljöer

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-04-06