Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Höjd maxtaxa för förskola och fritidshem

Skolverket har beslutat om att höja maxtaxan för förskole-och fritidshemavgiften. Det innebär att avgiften höjs för dig som förälder eller vårdnadshavare som har en gemensam bruttoinkomst i hushållet på 42 000 kr och mer i månaden.

Den nya maxtaxan kommer börja gälla från och med 1 juli 2015. Exempel: maxtaxan för ett barn i förskolan ligger idag på 1260 kr/månad och kommer efter höjningen ligga på 1287 kr/månad.

Bakgrund: Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har nu ändrats. Ändringen innebär att inkomsttaket i maxtaxan indexeras och höjs från 42 000 till 42 890. Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs.

De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket redan gjordes när ramarna för 2015 fastställdes. Det innebär att förordningsändringen inte ytterligare kommer att påverka den bidragsram som fastställts för varje kommun för 2015.

Här kan du läsa mer om Skolverkets höjninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: System

2018-01-10