Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Grundskolan bland de 100 bästa i nationell jämförelse

Högstadieelever

Grundskolan i Örnsköldsvik befäster sin plats bland de 100 bästa och går i år in på plats 99 bland Sveriges skolkommuner. Det framgår av Sveriges Kommuner och Landstings nya rapport ”Öppna jämförelser – grundskola 2016”.

Läsåret 2014/2015 nådde 82 procent av Örnsköldsviks niondeklassare kunskapsmålen i alla ämnen. Det är en minskning jämfört med förra mätningens 84 procent men bättre än medelvärdet för riket, som ligger på 77 procent. Det genomsnittliga meritvärdet för kommunens elever i årskurs 9 ökar för tredje året i rad och ligger nu på 225 poäng.

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga att söka till gymnasieskolans teoretiska program ligger över genomsnittet för landet och varierar mellan 85 procents behörighet till teknik- och naturvetenskapsprogrammen och 88 procent till det estetiska programmet. Andelen behöriga till yrkesprogram ligger på 89 procent.

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ligger i Örnsköldsvik på 93 procent, vilket är bättre än medelvärdet för riket.

Årets rapport har temat skolgång för nyanlända elever. Örnsköldsvik har, i likhet med många andra kommuner, på kort tid tagit emot en stor mängd nyanlända elever. Resultaten för svenska som andraspråk i årskurs 6 visar att kommunen har en stor utmaning i att höja resultaten. Knappt hälften av eleverna har nått godkänt betyg i ämnet.

Förutom skolresultaten redovisas även en enkät där 100 000 elever i årskurserna 5 och 8 har fått ge sin syn på skolan. Nio av tio femteklassare och tre av fyra åttondeklassare i Örnsköldsvik har sammantaget en positiv syn på skolan.

- Förvaltningsledningen kommer nu att analysera resultaten för att sedan fatta beslut om riktade åtgärder. Exempelvis är det angeläget att öka trivseln och tryggheten på våra skolor, säger bildningsförvaltningens chef Kristina Rastbäck.

Ovan refererad statistik avser det sammantagna värdet för kommunala och fristående grundskolor i Örnsköldsvik.

Rapporten i sin helhet finns på Sveriges Kommuners och Landstings webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-04-25

 Kontakta oss

Kristina Rastbäck
Chef bildningsförvaltningen
0660 - 886 91