Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Grundskolan bäst i länet

Grundskolan i Örnsköldsvik rankas till plats 99 bland landets kommuner och får i och med det den bästa placeringen i länet. Det framgår av årets upplaga av ”Öppna jämförelser grundskola” som Sveriges Kommuner och Landsting nyligen presenterat. Statistiken, som avser läsåret 2016/2017, visar ett vikande resultat för grundskolan som helhet. Den utvecklingen gäller även Örnsköldsvik, som trots en klättring från plats 115 till 99 i rankingen, visar något försämrade resultat jämfört med föregående läsår.

Även om vissa nyckeltal försämrats, ligger Örnsköldsvik i flertalet kategorier bland den fjärdedel av landets kommuner som uppvisar de bästa resultaten. Andelen elever i årskurs nio som nådde kunskapsmålen i alla ämnen var det senaste läsåret 82 procent, att jämföra med 83 procent läsåret 2015/2016. Det genomsnittliga meritvärdet för kommunens elever i årskurs 9 låg på 224,8 poäng att jämföra med 228,5 föregående läsår. Trots ett tapp från 90 procent läsåret 2015/2016 till 87 procent senaste läsåret när det gäller andelen niondeklassare som är behöriga till ett yrkesprogram, återfinns kommunen även där bland de bättre.

Statistiken redovisar det sammantagna resultatet för såväl fristående som kommunala skolor i Örnsköldsvik. Generellt ligger värdet något högre för kommunens egna skolor.

I databasen Kolada (gemensam statistik för kommuner och landsting) finns resultat för samtliga nyckeltal med möjlighet att se separat statistik för kommunala respektive fristående skolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Rapporten Öppna jämförelser för grundskolan finns på Sveriges kommuner och landstings webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-12-15