Genekullens förskola utökas

Just nu så pågår ett bygge vid Genekullens förskola i Domsjö. Förskolan ska utökas med två nya avdelningar i en fristående modul. I mitten av maj är planen att avdelningarna ska vara klara.

För att tillgodose det ökade behovet av förskoleplatser på längre sikt och planera för en helt ny förskola i Domsjöområdet behöver en ny detaljplan tas fram. Det arbetet pågår och beräknas ta några år.

Aktuelltartikel publicerad av: Ann-Sofie Mathiasson

2017-04-10