Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fredspris till Själevadskolan

Barn utanför Själevadskolan

Själevadskolan, årskurserna F-6, är en av pristagarna i Emerichfondens tävling ”Skolornas Fredspris 2015”. Med ”Skolornas Fredspris” vill Emerichfonden belöna skolor som uppnått goda resultat i arbetet mot våld, mobbing och främlingsfientlighet.

Själevadskolan lägger stor vikt det främjande och förebyggande värdegrundsarbetet för att skapa ett tryggt och tillåtande klimat. Förutom den obligatoriska åtgärdsplanen mot kränkningar involveras elever, lärare, föräldrar och även omgivande samhälle i en rad insatser. Bland dessa kan nämnas:

  • Rastvärdar -för att eleverna ska känna sig trygga på skogården finns rastvärdar iklädda reflexvästar så att eleverna lätt ska känna igen dem. Det finns också kartor som visar var rastvärdarna cirkulerar. Rastvärdar värvas bland annat genom lokala PRO.
  • Faddergrupper - elever från förskola till klass 6 träffas för gemensamma aktiviteter.
  • Framtidsgrupp – föräldrar och närsamhälle samarbetar för trygghet på orten.
  • Etik på nätet – utöver sin handlingsplan för etik på nätet, arrangerar skolan föreläsningar för föräldrar och elever och samarbetar med kommunens nätvandrare.
  • Interkulturellt förhållningssätt -klassrummen är döpta efter världsarv, vilket ger en naturlig koppling till att i undervisningen knyta samman barn och kulturer från världens alla länder. 2015 startade också El Sistema i Själevad. El Sistema är undervisning med musik som bas för utveckling och interkulturell gemenskap.
  • Delaktighet – med åldersblandade råd i engageras eleverna i frågor som rör den gemensamma miljön. Bland annat träffas elever i årskurs 5 och 6 i gruppen ”Kompisarna”, en gång i månaden, för att sprida likabehandlingsplan och skapa en positiv miljö på skolan.

– Vi är mycket glada och stolta att vårt trygghetsarbete har blivit uppmärksammat och nominerat till Skolornas fredspris Det motiverar verkligen att jobba vidare på den inslagna vägen, säger Mikael Breilin rektor på Själevadskolan.

Som uppmuntran för sitt trygghetsskapande arbete kommer elev- och lärarrepresentanter från Själevadskolan att få åka till Fryshuset i Stockholm där Emerichfondens ”Skolornas Fredspris” delas ut av Hans Majestät Konungen den 27 april 2015.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-03-23

Mer information

Emerichfonden
Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster