Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fortsatt stöd till Skapande skola

Elever vid Örnsköldskolan

Vid vernissage av årets Skapande skola visade Örnsköldselever upp installationer

Kulturskolan i Örnsköldsvik har sedan många år tillbaka varit delaktiga i Kulturrådets satsning Skapande skola. Kulturrådets stöd syftar till att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna i landets skolor, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Inför läsåret 2016/2017 har Örnsköldsviks kommun tilldelats 1 miljon kronor från Kulturrådet för fortsatt arbete inom Skapande skola. Bland några av de insatser som finns i Kulturskolans  planering för kommande läsår märks bland annat en satsning på nyanlända, dansföreställning för alla i förskoleklass, dansworkshops för alla i årskurs 1 och bildworkshops för alla i årskurs 5.

Elever vid Örnsköldskolan

Elever vid Örnsköldskolan visar sina målningar

Just nu finns chans att, på Örnsköldsviks museum, ta del av exempel på vad kommunens elever arbetat med inom Skapande skola detta läsår." "Kulturskolefrön”,d.v.s. förskolklasser vid Sund, Idbyn och Köpmanholmen visar hur de med foto, målning och andra tekniker uppfattar sin skolmiljö och även hur de fantiserar om andra platser. "Kulturkärnorna" i årskurs 1 vid skolorna i Sund, Själevad och Björna har arbetat med installationer, improvision och performance.

– Det har varit jätteroligt, intygar flera av eleverna vid Örnsköldskolan. När vi skapar våra instalationer och konstverk blir det inte likt något annat, det är kul!

Bland lärarna framhåller många Skapande skolas utvecklande dimension med utrymme för samarbete, problemlösning och att det kreativa skapandet kan ge elever möjlighet att "kliva fram" och få bekräftelse inom ett nytt område

- Vi tog lite allt möjligt och så blev det en fantasifull stol. Men den är inget vidare att sitta på, konstaterar Örnsköldseleverna

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-05-09