Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Forskarfredag - en intresseväckare

Unga i samtal med forskare

Ulrika Engfors Holmbom (studie- och yrkesvägledare Lärcentrum), Steven Thelen (student), Johan Eklund (forskningssamordnare Örnsköldsviks kommun) Jonathan Beimark (student), André Baltz (forskare Umeå universitet), Sten Wigert (innovationsrådgivare Mittuniversitetet), Malin Wedin (utvecklingsledare Campus Örnsköldsvik)

25 september var det Forskarfredag i Örnsköldsvik och på flera andra platser i landet. En av aktiviteterna i Örnsköldsvik handlade om att skapa möten mellan forskare och allmänhet. Redan på torsdagen ordnades en forskarkonferens där hundratalet sistaårselever på gymnasiet fick en inblick i forskning och forskarens vardag. Dagen efter, på den egentliga Forskarfredagen, kunde de som ville bege sig till Lärcentrum för att möta forskarna igen för personliga samtal.

Två ungdomar som fått mersmak och gärna ville veta mer om framtidsmöjligheter efter universitetsnivå var Jonathan Beimark och Steven Thelen. Jonathan som var intresserad av kommunikation och media hade turen att möta André Baltz som forskar inom det området vid Umeå universitet. Steven, med intresse för en framtid som civilekonom fick olika infallsvinklar på bland annat ämneskombinationer och studieteknik genom samtal med forkare, innovationrådgivare och studie- och yrkesvägledare.

Sten Wigert som är innovationsrådgivare vid Mittuniversitetet tycker att Forskarfredag är ett bra sätt att visa upp forskning. 
– När det gäller just innovationer har Örnsköldsvik en tradition av idérikedom och nytänkande. Här finns en av de största uppfinnarföreningarna och kommunen ligger topp tio i landet när det gäller antalet patentansökningar per invånare. Varje initiativ, från KomTek och vidare upp genom åldrarna, är betydlesefulla för att stimulera kreativitet och bibehålla intresse för att utveckla produkter, tjänster och processer, menar Sten.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-10-07