Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förbättrade resultat inom grundskolan

Sveriges Kommuner och Landsting har presenterat sin rapport ”Öppna jämförelser grundskola 2016”. Statistiken som avser läsåret 2015/2016 visar att grundskolan i Örnsköldsvik förbättrat sig inom ett flertal mätvärden.

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger i Örnsköldsvik på 83 procent, motsvarande värde för landet i genomsnitt är 78 procent. Det genomsnittliga meritvärdet för kommunens elever i årskurs 9 har ökat från 226 till 230 poäng, vilket är över genomsnittet. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet har ökat från 89 till 90 procent. Motsvarande värde för landet i genomsnitt ligger på 87 procent.

Trots förbättringar inom samtliga dessa kategorier tappar Örnsköldsvik från plats 99 till plats 115 i årets sammantagna ranking. En placering som är den bästa i länet.

Statistiken ovan redovisar det sammantagna värdet för såväl fristående som kommunala skolor i Örnsköldsvik, generellt ligger värdet något högre för kommunens egna skolor.

Rapporten redovisar också resultatet av en elevenkät där elever i årskurserna 5 och 8 fått ge sin syn på skolan. Frågorna handlar bland annat om stöd och förväntningar, lust att lära och trygghet i skolan. Ett sammanvägt resultat för Örnsköldsvik visar att 90 procent av eleverna i årskurs 5 har en positiv syn på skolan. Motsvarande värde för eleverna i årskurs åtta är 74 procent.

– Vi kan se vikten av att kunna ge intressant undervisning som en framgångsfaktor för våra skolresultat. Att vi via elevenkäter och intervjuer med elever kommit fram till att det är viktigt med variation, dialog och diskussion samt goda relationer mellan elever och personal som en del i ett framgångsrikt lärande. Resultaten tydliggör också vikten av att eleverna har kännedom om kunskapsmålen i respektive ämne, säger Anders Fager, verksamhetschef för grundskolan, i en kommentar till årets resultat.

 

Rapporten ”Öppna jämförelser – grundskola 2016” finns att ta del av i sin helhet på SKLs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Aktuelltartikel publicerad av: Sven Alveryd

2016-12-06