Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förändringar inom gymnasieprogramutbudet läsåret 2017/2018

Idag sammanträdde bildningsnämnden och under mötet gick man bland annat igenom programutbudet för gymnasiet läsåret 2017/2018. För att alla som sökt till gymnasiet ska få plats på ett gymnasieprogram och för att reducera kostnaderna, fattade bildningsnämnden följande beslut:

  • Måleri-inriktningen sökes i fortsättningen till åk 2 för elever på Bygg-och anläggningsprogrammet.
  • På Estetiska programmet kommer några kurser från inriktningen Estetik och media att ingå i inriktningen Bild.
  • Ingen antagning till Internationell svetsare.
  • Ingen antagning till Nationella idrottsutbildningen Golf.
  • Till inriktningen Dans på Estetiska programmet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer antagning åter att ske.

För övrigt inga förändringar jämfört med nuvarande programutbud.

Fler program erbjuder lärlingsutbildning: Handels- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet erbjuder från och med läsåret 2017/2018 elever i åk 2 lärlingsutbildning, utöver redan befintlig praktik APL (arbetsplatsförlagt lärande). Här kan du läsa mer om gymnasiets APL och lärlingsutbildning.

Mer information:

Här hittar du kallelser och beslutsunderlag.

Här finns protokollen från 2012-2017 för respektive nämnd.

Aktuelltartikel publicerad av: Magdalena Åstrand

2017-03-23