Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förändrad barnomsorgstaxa från 1 juli

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni om en förändrad baromsorgstaxa. Det innebär att från och med den första juli kommer de två nuvarande nivåerna av barnomsorgstaxan att övergå i en och följa förordningen om maxtaxa.

I dagsläget finns två olika taxor vilka baseras på antalet timmar barnet tillbringar i förskoleverksamheten, 0–15 timmar eller 15–40 timmar. Beslutet innebär att de två taxorna nu övergår i en enhetlig taxa, oberoende antal timmar i förskoleverksamheten.

Förändringar per inkomstnivå exemplifieras nedan:

Ny barnomsorgstaxa, tabell

Aktuelltartikel publicerad av: Lena Flybring

2016-08-15

Mer information

Har du frågor eller funderingar maila oss gärna på

barnomsorg@ornskoldsvik.se

Information om taxan finns här