Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Flera förskolor startar

Nu är det klart att ytterligare två tillfälliga förskolor startar för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i kommunen. Förskolan ”Dungen” kommer att öppnas på Backgatan nära centrala staden i augusti och i september är utökningen av paviljongförskolan ”Ängen” vid Ängetskolan klar. Dungen kommer att ha plats för 66 och Ängen 54 förskolebarn. Respektive skolledning kommer att bjuda in till föräldramöte med mera information.

Lösningarna innebär att förskolan får kapacitet att ta emot alla barn som förväntas stå i kö under hösten 2015 fram till våren 2016 och att grundskolan får större utrymme vid Höglandskolan och Sörlidenskolan. Kommunen räknar i dagsläget med att efterfrågan på förskoleplatser minskar något åren därefter.

I februari öppnades en tillfällig förskola i den före detta Arnässkolan där nu 30 barn har plats. Dessa platser avvecklas efter sommaruppehållet i samband med att de nya förskolorna startar.

Behovet av skollokaler för förskolan och grundskolan har blivit mer eller mindre akut inom vissa delar av kommunen. Därför har kommunen dels ordnat dessa tillfälliga förskolor, dels planerat långsiktigt för nya förskolor i centralorten och i området Gullänget/Högland. Beslut kommer att fattas inom de närmaste månaderna. Enligt de preliminära planerna kan dessa nya förskolor vara klara inom tre till fyra år.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-03-12

 Kontakta oss

Lena Gidlund
verksamhetschef förskolan
070-611 20 04


Johanna Näslund
tf. chef bildningsförvaltningen
070-190 61 89