Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Enkätundersökning om förskolan genomförs 14 februari - 1 mars 

Bildningsförvaltningen genomför under perioden 14 februari - 1 mars en enkätundersökning som riktas till föräldrar/ vårdnadshavare i förskolan.

Genom enkäten kan vi följa upp och utvärdera verksamheten mot målen i förskolans läroplan, Lpfö98. Svaren kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla förskolans kvalitét och för att nå en ökad måluppfyllelse.

Aktuelltartikel publicerad av: Sven Alveryd

2015-02-13