Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Domsjöskolan gräver ner tepåsar för att hjälpa klimatforskare

Årskurs 3b på Domsjöskolan är en av 250 klasser runt om i Sverige som blivit utvalda att delta i ett massexperiment för att hjälpa klimatforskare. Experimentet kallas Tepåseförsöket och tanken är att elever runt om i landet ska gräver ner tepåsar för att se hur klimatförändringar påverkar nedbrytningen av växtmaterial.

I tisdags grävde därför eleverna ned totalt tolv tepåsar med två olika sorters teer, ett grönt (green tea) och ett rött (rooibos tea). Det gröna teet är gjort av material som lätt kan brytas ner av mikroorganismer medan det röda teet innehåller mer träigt material och är svårare att bryta ned. Vissa tepåsar är försedda med växthus gjorda av avklippta pet-flaskor och i två separata gropar och påsar ligger även termometrar.

Alice — det var 500 skolor som ansökte och vi är en av fyra klasser i Örnsköldsvik som fick vara med. Ella – det känns jätte spännande och kul att vi blev utvalda.

Massexperimentet är en del av forskarfesten ForskarFredag och är utformat av forskare från bland annat Umeå universitet och universitetet Utrecht i Nederländerna. I september kommer tepåsarna grävas upp, vägas och analyseras. Resultatet kommer forskarna sedan använda i en vetenskaplig artikel och massexperimentet kommer även att publiceras i en populärvetenskaplig rapport.

Vad tycker du om Tepåseförsöket? Leia - det känns kul och är bra för miljön. Och så är det roligt att vara ute i naturen.

Bild på Domsjöskolans klass 3b

Klass 3b på Domsjöskolan, en av fyra klasser i Örnsköldsviks kommun som är med i Tepåseförsöket

Här gräver en av eleverna ner en tepåse i marken

Här mäter Alice noga med linjal så att tepåsen grävs ner på rätt ställe

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-06-05