Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Dags för Förskoleenkäten 2016

Varje år genomför bildningsförvaltningen, Örnsköldsviks Kommun, en enkät till föräldrar med barn i den kommunala förskolan. Enkäten är viktig för att kunna fånga upp föräldrars synpunkter om kommunens förskoleverksamhet, både ris och ros. Alla svar som kommer in hjälper kommunen i arbetet med att hålla en god kvalitet på förskoleverksamheten.

Så svarar du på enkäten

Enkäten riktar sig till dig som förälder eller vårdnadshavare och som har barn i förskolan. Du kommer att få ett mail till den adress du uppgett i dina kontaktuppgifter, mailet innehåller en länk som tar dig vidare till enkäten. Har du flera barn i förskolan så går det bra att svara med en enkät per barn. Enkäten är öppen under tiden 14-28 mars.

Har du några funderingar? Kontakta:
Linda Nordlander
070-190 59 00
Skicka e-post

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-03-09