Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Cirkus Cirkör besöker skolor i Örnsköldsvik

Kulturskolan i Örnsköldsvik samordnar satsningen Skapande skola i kommunen. Under läsåret kommer elever från förskoleklass till årskurs 9 att få ta del av och delta i estetisk och skapande verksamhet i många former.

Närmast står ett besök där artister och pedagoger från Cirkus Cirkör, 16-20 februari, möter elever från nio skolor i kommunen. Själevad, Sörliden, Änget och Höglandskolan får Cirkus på schemat. Anundsjö Kulturnät skolorna i Mellansel, Skorped, Bredbyn, Moskolan, Norrflärke) har kulturdag på Bredbynskolan med cirkus, dans, rockband, film- och bildskapande.

– Vi är mycket glada över att under en hel vecka få tillgång till Cirkus Cirkörs välmeriterade och skickliga konstnärer. Besöket kommer säkert att ytterligare stimulera lusten till skapande bland eleverna och även inspirera vår egen pedagogiska personal att använda och integrera konstnärliga inslag i ordinarie verksamhet, säger Sten-Ove Sundlöf, bitr. verksamhetsledare vid Kulturskolan i Örnsköldsvik.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-02-11

Mer information