Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggstart för nya Bredbynskolan

Skiss nya Bredbynskolan, fassd från söder

Skiss nya Bredbynskolan, fassd från söder. Illustration. Tecnincon

Fredag 22 september är det formell byggstart för en ny skola i Bredbyn. Den nya skolbyggnaden kommer främst att inrymma grundskolans verksamhet med årskurserna 7-9 på det övre av de två våningsplanen och årskurs F-6 samt fritidshem på det nedre våningsplanet. Utöver att en helt ny byggnad kommer på plats, renoveras även befintliga lokaler för bland annat rektorsexpedition, personalutrymmen och bibliotek.

– Det här är en dag många har väntat länge på, men nu är vi där. Det är roligt att vi nu kan sätta spaden i jorden för att skapa ändamålsenliga och moderna lokaler som ska fyllas med bra utbildning, säger bildningsnämndens ordförande Birgith Olsson-Johansson.

Våren 2019 beräknas delar av verksamheten kunna flytta in i den nya byggnaden och i mitten av höstterminen 2019 ska skolan vara igång fullt ut.

Kostnaden för den nya skolan i Bredbyn är beräknad till 80 miljoner kronor, vilket inkluderar rivning av gamla skolbyggnader som tas ur bruk. Även ett trafikprojekt förbereds, så att trafiksäkerheten vid Bredbynskolan förbättras. Detta genomförs sedan byggprojektet slutförts. Kostnaden ligger inte med i skolbyggets finansiering.


Aktuelltartikel publicerad av: Jonas Eriksson

2017-09-18