Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bildningsnämndens yttranden om ansökningar från fristående gymnasieutbildningar

Från Academy of Music and Business Education finns en ansökan om att få etablera en fristående gymnasieskola i Örnsköldsvik, inom det estetiska programmet med musikinriktning. Det gäller till att börja med 50 platser per år och vid fullt utbyggt 150 gymnasieplatser. Ansökan ligger hos Skolinspektionen som har begärt ett yttrande från Örnsköldsviks kommun, med konsekvensbeskrivning. Under bildningsnämndens sammanträde igår 28 april, valde nämnden att ställa sig positiv till en etablering av Academy of Music and Business Education i Örnsköldsvik.

På uppdrag av Skolinspektionen yttrade sig bildningsnämnden även om en ansökan från Broskolan AB. En ansökan om att starta en fristående gymnasieskola i Örnsköldsvik, inom samhällsvetenskapsprogrammet samt för särskild variant av gymnasieutbildning gällande Norrlands Kristna Gymnasium. Bildningsnämnden har valt att föreslå Skolinspektionen att avslå ansökan då konsekvensbeskrivningen som gjorts bland annat visar att det finns en risk för överetablering av samhällsvetenskapsprogrammet eftersom att utbildningen redan erbjuds vid Örnsköldsviks Gymnasium och Mikael Elias Gymnasium. Det finns även en oro för segregering av kommunens gymnasieskolor då den sökta etableringen gäller enbart elever som kan tänka sig en utbildning med kristen profil.

Här kan du ta del av kallelser och fler beslutsunderlag till bland annat bildningsnämndens sammanträden.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-04-28