Anmälan till sommaröppen verksamhet i förskola eller fritidshem är nu stängd

Sommaren 2018 är ordinarie verksamhet för de kommunala förskolorna och fritidshemmen stängd under vecka 28 - 31, 9 juli – 3 augusti.

Vårdnadshavare som arbetar/studerar under perioden har erbjudits sommaröppen verksamhet förutsatt att anmälan har gjorts i tid samt att behovet har styrkts med intyg från arbetsgivare eller studieintyg.

Anmälan till årets sommaröppna verksamhet är nu stängd.

Vid eventuella frågor så hänvisas till respektive förskolechef eller rektor för den enhet barnet/eleven tillhör.


Aktuelltartikel publicerad av: Magdalena Åstrand

2018-05-18

Mer information