Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Allt fler ungdomar tar gymnasieexamen

Sveriges Kommuner och Landsting presenterade nyligen sin årliga rapport ”Öppna jämförelser – gymnasieskolan 2016”. Statistiken avser läsåret 2014/2015 och redovisar dels mått för kommunala skolor, dels resultat för elever folkbokförda i kommunen- oavsett var eller i vilken skola de studerar.

För Örnsköldsviks del visar rapporten bland annat att andelen gymnasielever som tar examen inom tre år har ökat märkbart jämfört med föregående år. På de högskoleförberedande programmen i kommunens egna skolor tar 80 procent av eleverna examen inom tre år. För yrkesprogrammen ligger motsvarande andel på 77 procent. Den genomsnittliga examensfrekvensen för samtliga program, inklusive introduktionsprogrammen, inom Örnsköldsviks gymnasium ligger på 72 procent. Genomsnittligt värde för samtliga kommunala gymnasieskolor i landet ligger på 64 procent.

Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen eller studiebevis från gymnasiet har minskat marginellt, från 14.2 poäng föregående läsår, till 14.1 poäng läsåret 2014/2015. Det är ungefär i nivå med genomsnittet för landet i övrigt som ligger på 13.9 poäng.

För elever som studerat vid Örnsköldsviks gymnasium har grundläggande behörighet till högskola har ökat från 73 till 80 procent på de högskoleförberedande programmen. På yrkesprogrammen, där målet sannolikt inte är vidare studier, ligger behörigheten till högskola på 25 procent. Andelen kvinnor behöriga till högskolestudier är generellt klart högre jämfört med motsvarande andel män.

– Det är glädjande att Örnsköldsviks Gymnasiums satsningar på extra anpassningar och särskilt stöd till eleverna givit så fint resultat. Framförallt är det gymnasieskolans skickliga pedagoger och elevernas insatser som ligger bakom framgången, säger gymnasiechef Lotta Nygren.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-09-08