Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Allt fler gymnasieelever tar examen

Allt fler ungdomar i Örnsköldsvik tar gymnasieexamen inom tre år och allt fler blir behöriga till högskolestudier. Det visar den rapport ”Öppna jämförelser – gymnasieskola 2017” som Sveriges Kommunen och Landsting nyligen presenterat. Statistiken avser läsåret 2015/2016 och redovisar dels mått för kommunala skolor, dels resultat för elever folkbokförda i kommunen - oavsett var eller i vilken skola de studerar.

För Örnsköldsviks del visar rapporten bland annat att andelen gymnasielever som tar examen inom tre år fortsätter att öka. På de högskoleförberedande programmen i kommunens egna skolor tar 83 procent av eleverna examen inom tre år. För yrkesprogrammen ligger motsvarande andel på 85 procent. Den genomsnittliga examensfrekvensen för samtliga program, inklusive introduktionsprogrammen, inom Örnsköldsviks gymnasium ligger på 75 procent. Genomsnittligt värde för samtliga kommunala gymnasieskolor i landet ligger på 63 procent.

Största förändringarna har skett inom de yrkesförberedande programmen där andelen elever som tar examen inom tre år ökat från 77 till 84 procent. Även andelen yrkeselever som når behörighet till högskola har ökat och ligger nu på 38 procent.

– Örnsköldsviks gymnasium har fokuserat på att utveckla formativ bedömning och formativt förhållningssätt. Vi ser att vårt arbete har gett utdelning och då inte minst när det gäller yrkesprogrammen, säger verksamhetschef Andreas K Johansson

Den genomsnittliga betygspoängen för gymnasielever i Örnsköldsvik ligger, med 14 poäng, i nivå med genomsnitt för riket.

Rapporten innehåller förutom statistiska nyckeltal också resultat från Skolinspektionens enkät där gymnasieelever har fått ge sin syn på utbildningen. Där framgår bland annat att nio av tio elever i kommunens gymnasieskolor känner sig trygga. Nästan lika många är på det stora hela nöjda med sin skola respektive anser att elever och lärare respekterar varandra på ett bra sätt.

Hela rapporten ”Öppna jämförelser gymnasieskola”, som i år har tema inkluderande lärmiljöer, finns att ta del av på SKLs webbplatslänk till annan webbplats. Där finns också bilagor med olika nyckeltal.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-10-04