Trehörningsjö

Trehörningsjö
Eklund & Lindströms snickeri
Inre Lemesjön
Trehörningsjö

Bebyggelse i Trehörningsjö stationssamhälle.
Foto: Werner Wångström 1910-tal.

Bild från glasplåt tillvaratagen i Eklund & Lindströms snickeri i Trehörningsjö.

Inre Lemesjön med Trehörningsjö till höger.
Foto: Werner Wångström 1910-tal.

Trehörningsjö stationssamhälle. Till vänster skymtar ångsågen.
Foto: Werner Wångström 1910-tal.

Trehörningsjö
Trehörningsjö
Trehörningsjö
Långvattnet

Järnvägen och Trehörningsjö stationssamhälle. Skadad glasplåt. Foto: Werner Wångström 1910-tal.

Trehörningsjö. Det vita huset i mitten är gästgiveriet, till höger järnvägsstationen och ångsågen. Foto: Werner Wångström 1910-tal.

Trehörningsjö sett från Storön i Inre Lemesjön.
Foto: Werner Wångström 1910-tal.

Helgelseförbundets kapell i Långvattnet.
Foto: Göran Omnell 2002.

Banvaktarstuga Trehörningsjö
J. W. Lundqvist i Djuptjärn.
Trehörningsjö
Trehörningsjö

Familj stående utanför banvaktar-stuga nr 58F i Trehörningsjö.
Okänd fotograf ca 1910.

J. W. Lundqvist utanför sin diversehandel i Djuptjärn.
Foto: Hans Arvidsson 1959.

Affärsbyggnader i Trehörningsjö. Kafé och AB Trehörningsjö Hand-elsförening. Okänd fotograf ca1910

Järnvägen och sågverket i Trehörningsjö. Vykort 1910-tal.

Tågurspårning
Trehörningsjö
Trehörningsjö kyrka

Tågurspårning i närheten av Trehörningsjö.
Okänd tid och fotograf.

Trehörningsjö järnvägsstation. Vykort ca 1900.

Trehörningsjö kyrka.
Foto: Göran Omnell 2005.

Sidan uppdaterades

2013-04-18

Sidansvarig: