Örnsköldsvik - Genomfarten

Åsdalen
Vy från Varvsberget
Vägskyltar
Riks 13 genom Örnsköldsvik

Åsdalen med Åsberget i riktning mot Själevad. Foto 1910-tal.

Översiktsbild mot staden.
Foto: Werner Wångström 1920-tal.

Bättringsmålning av vägskyltar i korsningen Storgatan-Centralgatan. 136 km till Umeå!
Foto: Karl-Otto Strandberg 1947.

Riks 13 (Centralgatan) genom Örnsköldsvik våren 1962.
Foto: Karl-Otto Strandberg.

Norra utfarten E4
E 4 björkallé
E 4 1965
Norrlandskustens buss

Norra utfarten med nya E 4 skyltar.
Foto: Karl-Otto Strandberg 1962.

E 4 i höjd med Nygatan.
Foto: Karl-Otto Strandberg 1962.

E 4 (Centralgatan) genom staden 1965. Foto: Karl-Otto Strandberg.

Norrlandskustens buss passerar Nygatan på sin färd längs Riks 13 mot Luleå. Foto: Karl-Otto Strandberg 20 juni 1957.

Riks 13 Centralgatan
Centralgatan Riks 13
Centralgatan
Centralgatans omläggning

Kvällsbild från Centralgatan.
Foto: Thure Schelin 1959.

Centralgatan, Riks 13 mot söder.
Foto:Thure Schelin 1959.

Centralgatan, E 4. Snövintern 1966. Foto: Thure Schelin.

Centralgatans omläggning. Till vänster gamla tingshuset.
Foto: Thure Schelin sept 1959.

Sidan uppdaterades

2013-04-16

Sidansvarig: