Du är här:

Friluftsprogram

​Styrande dokument

I kommunens arbete med att ta fram ett friluftsprogram så antog kommunfullmäktige 24 november en friluftspolitisk policy som anger huvudinriktningen i arbetet med att utveckla friluftslivet.
Läs mer om kommunens friluftspolicy.PDF

Kommunstyrelsen har antagit en friluftspolitisk strategi som anger hur kommunen ska arbeta för att uppnå syftet med policyn.
Läs mer om kommunens friluftspolitiska strategi.PDF

Förvaltningschefsgruppen har utifrån policy och strategi godkänt "Riktlinjer och åtgärder" för arbetet med friluftsliv. Detta dokument är grunden för årliga prioriteringar.
Läs mer om Riktlinjer och åtgärder för friluftsarbetet i Örnsköldsviks kommunPDF

Läs mer

En rapport som beskriver hur arbetet med friluftsprogrammet gått till samt delar av det material som legat till grund för resultatet hittar du under rubriken "Mer information".

Karta

Områden av särskilt intresse för friluftslivet (f-områden) finns redovisade i kommunens översiktsplan. I arbetet med friluftsprogrammet har det gjorts en översyn av dessa. På denna karta hittar du alla f-områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt föreslagna gränsändringar. Inom varje område kan du även hitta mer information om bland annat naturtyp, naturskydd eller anordningar som toaletter, skidspår, vindskydd med mera.

Sidan uppdaterades

2016-01-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ring och prata med:
Kim Nilsson

Projektledare
070-357 44 29
Skicka e-post

Mer information

Här hittar du länkar till bakgrundsmaterialet
RapportPDF
MedborgarenkätPDF
FöreningsenkätPDF