Du är här:

Hörnsjöterrängen

Hörnsjöns naturreservat ligger 1 km sydväst om Örnsköldsvik mellan Varvsberget och Hörnett. Reservatet är på 58 ha stort och omgärdas av skogsmark och i sydost av villabebyggelse. Det är ett av de mest populära strövområdena i Örnsköldsvik. Skogen domineras av tall och gran och och är till största delen äldre än 100 år.

I reservatet finns ett elljusspår med en totallängd på 3.050 m, vintertid prepareras det för skidåkning. Slingan runt Hörnsjön är 2.000 m. Elljuset tänt till 22:00. Det finns också två vindskydd med eldplatser och bänkar, en rastplats anpassad för personer med funktionsnedsättning, samt en parkeringsplats och en enklare scen. Genom reservatet passerar Höga Kustenleden.

På norra sidan av sjön finns en anslutningsstig upp till Varvsbergets topp. Där finns bl a utsiktsplatser mot Örnsköldsvik och Själevads kyrka.

Rastplats vid Hörnsjön.

Rastplats vid Hörnsjön.

Historia

Hörnsjön är även ett kulturhistoriskt intressant område. Det finns dokumentation om verksamhet från mitten av 1800-talet, då bagaren Malakis Hörnell arrenderade en tomt av Hörnettbönderna. Han bakade bröd och försåg arbetarna vid Hörneborg med detta.

Flora

Den enda dokumenterade inventering av floran i reservatet är lavar. Kraftig luftförorening av främst svaveldioxid har lett till att många lavar försvunnit. Sedan utsläppen kraftigt minskats under 70 och 80-talet har luftkvalitén förbättrats och de föroreningskänsliga arterna åter börjat komma tillbaka i reservatet.

Hitta hit

Till Hörnsjön kan du åka buss. Kliv av vid hållplats Varvsbergsvägen och promenera 500 m. Turlista hittar du här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2017-01-30

Sidansvarig: