Du är här:

Gullvik/Ögeltjärns Friluftsområde

Gullviks friluftsområde och Ögeltjärns naturreservat ligger 12 km sydost om Örnsköldsvik. Här finns 18,7 km stigar och leder samt 7 st vindskydd. I området finns flera utsiktspunkter Vikbottsberget, Ögeltjärnsberget, Bergtjärnsberget ochHällorna med fin utsikt över Höga Kusten och världsarvet.

Havsbadet är en av kommunens bästa sandstränder med lekutrustning och beach- volleybanor. I anslutning till havsbadet ligger Gullviks Camping och stugby för den som vill övenatta.

Ögeltjärns naturreservat
Reservatet omfattar 71 ha och bildades 1994 av kommunstyrelsen i Örnsköldsvik för att bevara ett kustnära skogs- och hällmarkslandskap. Nedanför Ögeltjärnsberget ligger den lilla Ögeltjärn. "Ögel" i Ögeltjärn är dialektalt för "igel". I tjärnen fanns förr i tiden nämligen gott om blodiglar. Floran i området är mycket rik, med kalkgynnade arter som blåsippa och orkidéer. Kalken kommer från ett underliggande skalgruslager av snäck- och musselskal, som avsattes på den forna havsbottnen. Faunan är mer typisk för norrlandsterräng. Tjäder, orre, spillkråka, tofsmes, älg, mård och lodjur är några djur som av och till rör sig i området.


Sidan uppdaterades

2018-06-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Patrik Karlin
Örnsköldsviks kommun
0660-785 93
Skicka e-post