Du är här:

Bidrag till lovaktiviteter 2018

Örnsköldsviks kommun har återigen beviljats statliga medel för gratis sommarlovsaktiviter för barn och unga i åldrarna 6 - 15 år. Sommarlovssatsningen möjliggörs genom ett regeringsbeslut om samverkan med kommuner som utvecklar sin verksamhet mot barn.

Nytt för i år

Nu finns möjlighet för föreningar att söka pengar för att arrangera gratis aktiviter även under de andra loven.

Föreningar kan ansöka om bidrag för att i samverkan med kommunen göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6 - 15 år att kunna delta i kostnadsfria lovaktiviteter.

Under respektive ansökningsblankett hittar du sista ansökningsdatum.

Vilka kan söka bidraget?

  • Bidrag kan sökas av föreningar som är skrivna och verksamma i Örnsköldsviks kommun.

Kriterier för bidraget:

  • Aktiviteterna får inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet.
  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och ungdomar mellan 6-15 år.
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta.
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
  • Aktiviteterna ska anordnas under skolloven.
  • Aktiviteterna ska marknadsföras via kommunens lovsida.

Om man får bidraget beviljat:

Om föreningen får bidraget beviljat betalas det ut i förskott. Efter genomförd aktivitet ska föreningen lämna in en redovisning av aktiviteten. Redovisningen ska skickas in senast tre veckor efter avslutad aktivitet.

Webbansökan sportlovsaktiviteter
Webbansökan påsklovsaktiviteter
Webbansökan sommarlovsaktiviter
Webbansökan höstlovsaktiviteter

Sidan uppdaterades

2018-01-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Föreningsbyrån -
Sandra Johansson

0660 - 882 15
Skicka e-post

E-tjänster och blanketter