Samlingslokalföreningar

Ändamål

Bidraget avser att stödja kostnader för samlingslokaler, som ägs av samlingslokalföreningar anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation, och som kultur- och fritidsnämnden bedömer angelägen för kommunen eller förening.

Villkor

För att driftbidrag ska beviljas förening ska föreningen redovisa att det i lokalen genomförts minst 20 nyttjandetillfällen/uthyrningstillfällen/arrangemang för barn och ungdom, 0 – 25 år, under föregående verksamhetsår.

  • Samlingslokalen ska, för att bidrag ska betalas ut, vara öppen och tillgänglig för allmänheten, skolor, ideella föreningar och andra organisationer.
  • Samlingslokalförening ska svara för att lokalen hålls i gott skick och driftsäkert.
  • Underhållsplan på minst tre (3) år bör upprättas av förening som äger lokalen.
  • Om särskilda skäl föreligger kan kultur- och fritidsnämnden inom ramen för budgeterade medel upprätta separata avtal med samlingslokalföreningar

Driftbidrag

Samlingslokalförening med egen samlingslokal kan beviljas bidrag för drift enligt nedanstående:

Omklädningsrum/WC/Dusch170 kr/m²
Kansli/kök140 kr/m²
Övriga samlingsrum85 kr/m²
Varmförråd40 kr/m²

Ansökan

Skickas in senast 15 september. Ansökningsblankett "Anläggnings-/driftbidrag Idrotts- och samlingslokalföreningar" hittar du under "E-tjänster och blanketter". OBS! Denna blankett används bara om det är något som har ändrats från tidigare inlämnade uppgifter. Annars använder du blanketten "Föreningsbidrag enligt norm" som du också hittar under "E-tjänster och blanketter".

Sidan uppdaterades

2015-03-17

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post