Orienteringsklubbar

Framställning av orienteringskartor

Bidrag kan betalas ut för framställning av orienteringskartor:

  • Vid nyproduktion lämnas bidrag med 7 000 kr/km2
  • Vid omfattande revidering lämnas bidrag med 3 500 kr/km2
  • Vid enkel revidering lämnas bidrag med 1 000 kr/km2

Orienteringsklubbarna ska årligen gemensamt till kultur- och fritidförvaltningen redovisa en rullande 5-års plan. I planen ska framgå vilka områden som avses, yta i kvadratkilometer samt kostnadsberäkning. Vid nyproduktion kan förskott på bidraget betalas ut efter färdigställande av grundmaterialet, dock högst 50 % av totala kostnaden, mot uppvisande av verifikat. Resterande bidrag betalas ut mot redovisning av färdig karta.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett "Kartbidrag för orienteringsföreningar" som du hittar under "E-tjänster och blanketter".
Ansökan kan göras löpande under året.

Sidan uppdaterades

2015-03-17

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Arne Ögren
0660 - 887 96
Skicka e-post