Maskinbidrag

Ändamål

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av maskiner.

Förening kan beviljas bidrag med högst 50 % till kostnader för inköp av maskiner för skötsel av anläggningar. Ansökan prövas utifrån befintlig budgetram.

Beviljat bidrag utbetalas mot uppvisande av faktura.

Villkor

Förening som söker maskinbidrag måste uppfylla de krav som ställs i allmänna bestämmelser.öppnas i nytt fönster Förutsättning för att bidragsansökan ska prövas är att ansökan kommer in till kultur- och fritidsavdelningen innan maskinen köps in.

Ansvarig handläggare vid kultur- och fritids ger föreningen besked vid bidragsansökan. Vid avslag krävs att föreningen lämnar in en ny ansökan för att en ny prövning av ärendet ska kunna ske.

Verksamheter och anläggningar som innehåller huvudsaklig kommersiell vuxenverksamhet kan inte få bidrag.

Ansökan

Skickas in senast 1 april. Ansökan görs på särskild blankett "Upprustnings- och maskinbidrag" som du hittar under "E-tjänster och blanketter"

Sidan uppdaterades

2018-01-11

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Johan Strömqvist
0660 - 885 61
Skicka e-post