Ledarutbildningsbidrag

Ändamål

Bidraget avser att stimulera föreningens ungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder och på så sätt utveckla föreningens verksamhet för åldersgruppen
7 – 25 år.

Villkor

Förening ska ha redovisat och beviljats bidrag för 20 sammankomster eller fler under föregående verksamhetsår eller beviljats bidrag för ungdomsverksamhet enligt de mål som är antagna av Sveriges riksdag för ungdomsverksamhet.

Bidrag

Förening kan för intern eller extern utbildning av ungdomsledare och instruktörer få bidrag enligt följande:

10 - 100 medlemmar5 000 kr
101 - 150 medlemmar6 000 kr
151 - 200 medlemmar7 000 kr
201 - 250 medlemmar8 000 kr
251 - 300 medlemmar9 000 kr
301 - 350 medlemmar10 000 kr
351 - 400 medlemmar11 000 kr
401 --12 000 kr

       För extern utbildning gäller följande:

 • Bidrag beviljas för faktisk godkänd utbildningskostnad.
 • Som godkända kostnader räknas kursavgift och resekostnader.
 • Enbart kurser arrangerade av eller i samråd med riks- eller distriktsorganisation godkänds.
 • Studiecirklar, kongresser och läger är inte bidragsberättigade

  För intern utbildning gäller följande:
 • Bidrag beviljas för faktiskt godkänd utbildningskostnad.
 • Som godkända kostnader räknas studiematerial, lokalkostnader samt kostnader för föreläsare.
 • Enbart kurser som skett i samverkan med riks- eller distriktsorganisation godkänds.
 • Studiecirklar, kongresser och läger är inte bidragsberättigade.
 • Kostnader för resor, kost och logi samt för egna ledare/föreläsare och lokaler är inte bidragsberättigade.

Ansökan

Ansökan skickas in senast två (2) månader efter genomförd utbildning. Ansökningsblankett "Ledarutbildningsbidrag" hittar du under "E-tjänster och blanketter". TIll ansökan ska du bifoga verifikat på genomförd utbildning.

Sidan uppdaterades

2015-03-16

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post