Kulturföreningar

Arrangörsstöd

Ändamål

Bidraget avser att stimulera till att skapa fler offentliga kulturarrangemang i Örnsköldsviks kommun.

Villkor

Bidraget måste godkännas av kultur- och fritidskontoret i förhand. Bidraget kan sökas av ideell demokratisk kulturförening som uppfyller de allmänna bestämmelserna.öppnas i nytt fönster Som kulturförening räknas förening som huvudsakligen är aktiv inom något/några av följande områden:

  • Sång
  • Musik
  • Dans
  • Teater, även drama och rollspel
  • Konst, även design och konsthantverk
  • Foto
  • Film
  • Radio
  • Litteratur, även berättande och poesi
  • Kulturhistoria, även hantverk

Bidrag

Bidrag kan beviljas för utåtriktade arrangemang, som vänder sig till grupper som är prioriterade av nämnden. Denna prioritering kan gälla för en längre eller kortare tidsperiod och bygger på kultur- och fritidsnämndens målöppnas i nytt fönster samt de olika policydokument som kommunen ska arbeta efter. Om föreningen inte kan redovisa den verksamhet som legat till grund för bidraget kan beviljade medel krävas tillbaka. Avtal kan skrivas mellan bidragssökande förening och nämnden.

Bidraget fördelas utifrån den budgetram som kultur- och fritidsnämnden avsätter.

Bidraget är ett förlustbidrag och betalas ut direkt efter genomfört arrangemang.

Ansökan

Ansökan måste godkännas av kultur- och fritidskontoret i förhand. Ansökningsblankett "Arrangörsstöd föreningsbidrag" hittar du i under "E-tjänster och blanketter".

Sidan uppdaterades

2015-03-17

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Bettan Edberg
0660 - 883 64
Skicka e-post