Kulturarvsföreningar

Ändamål

Bidraget ska stödja föreningarnas huvudsakliga verksamhet att bevara, använda och utveckla det lokala kulturarvet.

Villkor

Bidrag kan sökas av förening som uppfyller de allmänna bestämmelsernaöppnas i nytt fönster.

Vid tillskott av byggnad i föreningens ägo ska prövning ske i kultur- och fritidsnämnden om byggnaden är bidragsgrundande eller inte, innan byggnaden flyttas. Detta då en byggnads kulturhistoriska värde kraftigt minskar då den flyttas från sin ursprungliga plats. En flytt av en byggnad kan dock ibland vara det enda alternativet till en rivning.

  • Basbidrag

Föreningar kan för sin vårdande och dokumenterande verksamhet få ett bidrag på 7 000 kronor samt ett bidrag som motsvarar halva försäkringskostnaden.

  • Verksamhetsbidrag

Till öppen verksamhet kan föreningen få ett bidrag som bestäms utifrån befintlig budgetram och efter fördelning av basbidraget.

Ansökan

Ansökan skickas in senast 2 maj. Ansökningsblankett "Föreningsbidrag för kulturarvsförening" hittar du i under "E-tjänster och blanketter". Kopia som styrker årskostnaden för försäkringen ska bifogas med ansökan. En lista på öppethållande och offentliga arrangemang ska också bifogas.

Sidan uppdaterades

2015-03-17

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Maggis Frisk
0660 - 886 02
Skicka e-post