Handikappföreningar

Ändamål

Bidraget avser att stödja handikappföreningar anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation.

Villkor

Förening ska uppfylla kraven i allmänna bestämmelseröppnas i nytt fönster.

 • Basbidrag

Bidrag kan ges med ett fast belopp till förening beräknat på antal medlemmar som finns registrerade i föreningen vid kalenderårets slut. Bidragets storlek fastställs årligen av kultur- och fritidsnämnden. Medlem ska ha stadgeenliga möjligheter att påverka beslut inom organisationen. Till Örnsköldsviks HSO, Handikapporganistationernas Samarbetsorgan, betalas ett bidrag på 5 kr/medlem ut.

Ansökan

Skickas in senast 15 september. Ansökningsblankett "Föreningsbidrag enligt norm" hittar du under "E-tjänster och blanketter".

 • Riktat bidrag

Under förutsättning att föreningen kan få statligt lokalt aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet kan följande bidrag sökas:

 • Lokalbidrag
  I första hand erbjuds lokaler i Föreningarnas hus. Enligt regler för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 7 – 25 år utbetalas bidrag med 100 % till föreningar med eget kansli, dock högst 20 000 kronor.
  I övrigt utbetalas bidrag för hyrda lokaler med 100 % av redovisade årskostnader, dock högst 10 000 kronor.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett för respektive bidrag som du hittar under "E-tjänster och blanketter". För ansökningstider, se respektive bidrag. Lokalbidraget söks i samband med basbidraget.

 • Särskilt bidrag

För att stimulera till utveckling ska handikappföreningarna erbjudas möjlighet att söka särskilt bidrag.

Kriterier:

 • Förenings möjlighet till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet
 • Tillgänglighetsskapande åtgärder

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett "Särskilt bidrag handikappförening" som du hittar under "E-tjänster och blanketter".
Ansökan kan göras löpande under året.

 • Transportbidrag

Bidrag utgår med 50 % av redovisad kostnad vid resa med beställningstrafik.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett "Transportbidrag handikappföreningar" som du hittar i under "E-tjänster och blanketter". 
Ansökan kan göras löpande under året.

Sidan uppdaterades

2016-05-26

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Maria Strömqvist
0660 - 887 82
Skicka e-post