Fria medel

Ändamål

Bidrag till föreningar med syfte att stimulera till verksamhetsutveckling för i första hand barn och ungdomar.

Villkor

Bidrag lämnas efter särskild prövning och ställs i relation till nämndens mål. Hänsyn ska tas till frågor som jämställdhet, toppning, dopning och droger, integrering, funktionsnedsättning, social utsatthet samt till verksamhet utifrån ett områdes lokala behov.

Bidraget ska:

  • Stimulera till utveckling av den ordinarie verksamheten för barn- och ungdom.
  • Möjliggöra utbildnings- och informationsinsatser med syfte att göra en alkohol- och drogpolicy för sin förening.
  • Stimulera föreningar som har en aktiv plan för att integrera ungdomar med funktionsnedsättning i sin verksamhet
  • Möjliggöra projekt och offentliga arrangemang, inte jubileer eller fester.
  • Uppmuntra till samverkansarbete mellan föreningar när det gäller lokaler och personal

Ansökan

Ansöker gör du på särskild blankett "Fria medel föreningar" som du hittar under "E-tjänster och blanketter". Ansökan kan ske löpande under året.

Sidan uppdaterades

2015-03-17

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Ann-Britt Åström
0660 - 881 12
Skicka e-post