Fiskevårdsområden

Driftbidrag till fiskevårdsområden

Ändamål

Kultur- och fritidsnämnden kan inom ramen för budgeterat anslag pröva och bevilja bidrag till fiskevårdsområden verksamma inom kommunen och har till syfte att stimulera och underlätta för sportfiske och friluftsliv.

Villkor

Fisket ska upplåtas till allmänheten. Fisket ska vara gratis för ungdomar upp till och med 16 år. Undantag för utsättningsvatten och där lokala regler säger annat. Bidragen kan också betalas ut till en samverkansförening för fiskevårdsområden om de inblandade fiskevårdsområdena tycker att det är lämpligt.

  • Grundbidrag

Bidragets storlek avgörs av fiskevårdsområdets vattenareal och kilometer rinnande vatten (åar, älvar) enligt följande system.

Sammanlagd vattenarealBidrag
Mindre än 300 hektar480 kr
300 - 599 hektar960 kr
Mer än 600 hektar1 440 kr
  
Antal kilometer rinnande vatten 
Mindre än 10 kilometer240 kr
10 - 19 kilometer480 kr
Mer än 20 kilometer720 kr
  • Skötselbidrag

För skötsel av serviceanläggningar avsedda för sportfiskare betalas bidrag enligt följande ut:

Vindskydd240 kr
Fiskebrygga, handikappanpassad eller flytbrygga240 kr
Toalett360 kr
Raststuga öppen för allmänheten400 kr
Sopkärl, beställt av MIVA500 kr

Ansökan

Skickas in senast 15 september. Ansökningsblankett "Fiskevårdsområden, ansökan om driftbidrag" hittar du i under "E-tjänster och blanketter".

Sidan uppdaterades

2015-03-17

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Arne Ögren
0660 - 887 96
Skicka e-post