Byskötselpeng

Ändamål

Örnsköldsviks kommun har inför byskötselpeng efter en idé i ett medborgarförslag från Carl-Eric Forsberg och Roger Fjeldseth. Byskötselpeng hanterades första gången under 2007.

Villkor

Byskötselpeng kan gå till byutvecklingsgrupper eller föreningar som på eget initiativ tar på sig röjningsarbeten på kommunala marker. Man kan också få byskötselpeng för röjnings- och uppsnyggningsarbeten på privata markområden, till exempel badplatser, rastplatser med mera om marken genom avtal upplåtits för allmänheten och det rörliga friluftslivet.

Vilka kan söka?

Byutvecklingsgrupper eller föreningar som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och aktivt engagerar sig i bygdens framtida utveckling.

Var?

I kommunens tätortsnära landsbygd, glesbygd och skärgårdsområden.

Särskilda krav

Byautvecklingsgruppen eller föreningen som ska genomföra åtgärderna, är vid motormanuellt arbete skyldig att se till att den som utför arbetet följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1) samt att försäkring finns.

När det gäller kommunal mark ska arbetet utföras i samråd med Tillväxtavdelningen/Mark och planering vilket bekräftas med ett skriftligt avtal/överenskommelse. Att genomföra åtgärderna utan avtal/överenskommelse med Tillväxtavdelningen/Mark och planering kan betraktas som egenmäktigt förfarande. Avtalet/överenskommelsen anger vad som får göras inom angivet område.

När arbete utförs på privat mark ska det finnas ett skriftligt medgivande från den privata markägaren.

Ansökan

Senast 26 april ska vi ha er ansökan. Ansökan görs på särskild blankett "Byskötselpeng" som du hittar under "E-tjänster och blanketter".

Utbetalning

Maximalt 5 000 kronor per år och sökande. Utbetalning sker så snart en redovisning kan ske av utfört arbete.

Sidan uppdaterades

2018-06-27

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Nicke Andersson 
0660 - 881 14 
Skicka e-post