Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Totalöversyn av föreningsstödet

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att en totalöversyn av föreningsstödet ska påbörjas under 2016

Som ett första steg i översynen kommer ett kartläggningsarbete att genomföras. I kartläggningen ingår att se över hur kontantstödet fördelas mellan olika föreningskategorier och hur förhållandet ser ut när det gäller lokalsubventioner för kommunala lokaler/anläggningar och föreningsägda lokaler/anläggningar.
I totalöversynen ingår också att mäta kundnöjdheten via enkäter.
Nämnden har beslutat att kartläggningen ska genomföras av en extern konsult och det är Utvärderingsringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som fått uppdraget. Kartläggningen ska vara klar i december 2016.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Strömqvist

2016-03-18

 Kontakta oss

Ann-Britt Åström
0660 - 881 12
Skicka e-post