Svara på enkät om dina friluftsvanor

Örnsköldsviks kommun genomförde 2012 en omfattande enkätundersökning för att få en bild av Örnsköldsviksbornas friluftsvanor. Under oktober och november månad 2018 genomförs nu en uppföljande enkätundersökning för att se om de gångna årens arbete gett resultat.

Under vecka 43 skickas enkäten ut till 3000 slumpvis utvalda personer i Örnsköldsviks kommun mellan 18 - 100 år. I vilken utsträckning rör sig Örnsköldsviksborna i naturen? Vad gör man? Var och varför? Det är några av de frågor kommunen vill få besvarade genom undersökningen. Även resvanor till jobb och fritidsaktiviteter berörs i frågebatteriet.

– Medborgarnas synpunkter och upplevelser av friluftsliv och utevistelse är viktiga för oss, säger Bo Edman friluftsstrateg på kultur- och fritidsavdelningen. Denna uppföljning gör det möjligt för oss att jämföra enkätresultaten och mäta effekter av åtgärder samt hitta nya förbättringsområden.

Örnsköldsviks kommun har blivit uppmärksammad i olika sammanhang som en av landets främsta friluftskommuner.

Några exempel på vad som genomförts eller pågår sedan förra undersökningen:

  • Utflyktskarta i fickformat för hela kommunen
  • Isbana på Bäckfjärden
  • Iordningställande och förbättrad tillgängligheten i ett antal friluftsområden exempelvis Gullvik, Solberg och Genesmon
  • Årlig friluftsdag under sportlovet i Mellansel
  • Projektet ”kunskap och känsla i närnatur”. Utbildning kring utevistelse samt inventering av behov kring utevistelse vid kommunens alla äldreboenden och LSS-boenden.
  • Nyuppförande av Sjul-Jonssons kåta vid Lockstamon
  • Inventering och utveckling av närnaturen kring kommunens skolor
  • Natur- och kulturvägledningsplan för att människor enkelt ska hitta till och i natur- och kulturmiljöer

– Det är viktigt att vi får in så många svar som möjligt, en bra svarsfrekvens ger tillförlitligare resultat, säger Kim Nilsson, projektledare för enkätarbetet. Vi kan visa att engagemanget vid förra enkätundersökningen lett till en mängd åtgärder och satsningar. Förhoppningen nu är att Örnsköldsviksborna tar chansen att bidra även denna gång för att utveckla friluftslivet.

För ytterligare information, kontakta:
Enkäten
Kim Nilsson, projektledare för enkäten
070-357 44 29, kim.nilsson@ornskoldsvik.se

Friluftsliv i Örnsköldsvik
Bo Edman, friluftsstrateg kultur- och fritidsavdelningen
070-65 90 174, bo.edman@ornskoldsvik.se

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-10-19