Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Stort intresse för kommunens arbete
med friluftslivet

Möte med den förvaltningsövergripande Naturgruppen

Intresset för Örnsköldsviks kommuns arbete med friluftsliv har väckt stort intresse runt om i landet. Inte minst när Örnsköldsvik utsågs till Sveriges Friluftskommun 2016 av Naturvårdsverket för tredje gången på kort tid (tidigare 2015 och 2011). Med sin nya roll som samordnare för friluftsliv har länsstyrelser bjudit in Örnsköldsviks kommun att berätta och inspirera sina kommuner i Blekinge, Gävleborg, Jämtland, Västra Götaland och Västernorrland.

– Många har varit imponerade av hur vi har arbetat med samverkan. Det gäller både det förvaltningsövergripande inom kommunen i en naturgrupp samt samarbetena genom andra aktörer i ett natur- och friluftsråd, säger Bo Edman, friluftsstrateg vid kultur- och fritidsavdelningen i Örnsköldsviks kommun.

Intresset har också varit stort för arbetet med att tillgängliggöra natur- och friluftsområden
för även dem med rörelsehinder. Likaså hur kommunen lyckats knyta an till civilsamhället genom evenemang som Naturens dag, samt med projekt och satsningar som En skärgård i världsklass, kunskap och känsla i närnatur för särskilda boende, High Coast Art Valley med Herrgårdsudden, m.m.

– Det har även varit ett stort intresse kring vårt långsiktiga och strategiska arbete, säger Bo Edman.

Framgångsfaktorer i detta arbete har varit att bryta ned den nationella friluftspolitiken till en lokal politik och utifrån ledorden "Friluftsliv för alla", "Hållbarhet och utveckling" samt "Dialog och samverkan" lyckats få till en samverkan på bred front. I ett ”friluftslyft” har det avsatts årligen en miljon för utveckling av den lokala friluftspolitiken.

– Alla har verkligen ställt sig bakom vårt friluftsliv med ett fantastiskt engagemang, politiken, medborgare, civilsamhället, tjänstemän, entreprenörer, mark- och skogsägare. Tillsammans har vi skapat de förutsättningarna för friluftsliv som finns idag, säger Bo Edman.

Några av kommande utvecklingssatsningarna är att skapa en natur- och kulturwebb, inventering av skolans närnaturområden, utveckla skötselorganisationen och tillgängligheten samt att erbjuda fler ”prova på”-aktiviteter för prioriterade målgrupper.

Läs mer om friluftskommunen och satsningen på friluftsambassadörer

Aktuelltartikel publicerad av: Sven Alveryd

2016-12-22