Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Pilotprojekt – ny tankled för snöskoter

Det har länge funnits en efterfrågan på en tillgänglig tankled för snöskoteråkare innanför skoterförbudsområdet i Örnsköldsviks tätort, nu blir tankleden verklighet. Under vintersäsongen 2016/2017 kommer en ny tankled att öppnas på prov. Tankleden är ett resultat av gott samarbete i skotersamverkansgruppen som består av representanter från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning, Nolaskogs Skoterklubb och Polismyndigheten. Syftet med leden är att förbättra servicen och möjligheten att tanka i området för skoteråkare från Örnsköldsvik och besökare.

Tankleden går från befintlig skoterled mellan Nordanås och Arnäs, därefter slingrar den sig ned och korsar Hälsans stig, passerar över Höglandssjön, korsar Hälsans stig, parallellt med Sportvägen, samt korsar Björnavägen, parallellt med återvinningsstationen och till sist korsar Krokstavägen innan den når fram till bensinstationen i Kroksta.

Karta över tankleden.PDF

Det är viktigt att hålla sig till leden samt respektera hastighetsbegränsningar och förbudsskyltar. Leden kommer att vara väl markerad och hastighetsbegränsningarna är följande:

  • 20 km/h mellan bensinstationen och Höglandssjön
  • 40 km/h över Höglandssjön

Efter skotersäsongen 2016/2017 kommer tankleden att utvärderas.

Här kan du läsa mer och lämna synpunkter om tankleden.

Kontakt för mer information:

Patrik Karlin, fritidskonsulent, Örnsköldsviks kommun 0660 - 785 93, patrik.karlin@ornskoldsvik.se

Eva Lundberg, trafikingenjör, Örnsköldsvik kommun 0660 – 888 79, eva.lundberg@ornskoldsvik.se

Gun-Britt Randin, miljöinspektör, Örnsköldsviks kommun 0660 – 885 46,
gun-britt.randin@ornskoldsvik.se

Dick Danielsson, Polismyndigheten, 010 – 568 08 71

Magnus Liljeqvist, ordförande huvudstyrelsen, Nolaskogs Skoterklubb, 0660 – 543 68, skoterklubben@telia.com

Karta över tankleden

Karta över tankleden som kommer testas under vintersäsongen 2016/2017.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-10-28