Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsvik är Sveriges friluftskommun

Fikapaus i vindskydd

Örnsköldsvik har utsetts till Sveriges Friluftskommun 2015. Det tillkännagavs i samband med konferensen ”Utomhus i stan - Tankesmedja för friluftsliv”, 28-29 april.

Utmärkelsen Sveriges Friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges fritids- och kulturchefsförening i syfte att uppmuntra kommunernas friluftslivsarbete. I årets undersökning deltog 241 av landets kommuner.

Det är andra gången som Örnsköldsviks kommun får utmärkelsen, förra gången var 2011.

– Jätteroligt, utmärkelsen är ett kvitto som visar att vi är på rätt väg. Vi har jobbat strategiskt under många år för att öka intresse och möjligheter till friluftsliv. Ett stort steg var när vi ifjol tog den förvaltningsövergripande friluftspolitiska policyn. Samarbete är nyckeln och det finns ett otroligt engagemang i arbetet för ett friluftsliv för alla. Det är inte utan stolthet vi i Örnsköldsviks kommun kan ta emot denna utmärkelse, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Sundberg

Det strategiska arbetet med att tillgängliggöra natur och friluftsliv för invånare och besökare i alla åldrar och med olika förutsättningar är dels sanktionerat i kommunens översiktsplan, dels i den friluftlivspolitiska policy som kommunen fattade beslut om hösten 2014. Policyn sträcker sig över två mandatperioder och garanterar under de första fyra åren ett årligt tillskott till friluftlivsarbetet på 1 miljon kronor. Policyn spänner över hela kommunens verksamhet och omfattar såväl skola och omsorg som stadsplanering och besöksnäring.

– Den samstämmiga politiska viljan som funnits under en lång tid och att friluftsfrågorna prioriteras i olika styrdokument är betydande framgångsfaktorer, som jag ser det. Samma gäller den samverkan och breda helhetssyn som finns. Det gäller såväl internt inom kommunen, där en förvaltningsövergripande naturgrupp fingerar som nav, som externt där föreningar och mark- och fiskerättssägare är oerhört betydelsefulla, säger Sune Westberg, kultur- och fritidschef i Örnsköldsvik.

Enkelt att ta del av för många
Insatser för att främja ett tätortsnära och enkelt friluftsliv premierades extra i årets undersökning.

Förutom att friluftslivet behandlas som särskilt intresse i planeringssammanhang har Örnsköldsviks kommun tillsammans med olika aktörer genomfört satsningar för att locka till och möjliggöra ökat deltagande för olika grupper. Några exempel är prova-på-aktiviteter för unga och funktionsnedsatta, utemiljösatsningar vid vård- och omsorgsboenden samt vandring i världsarvet för nysvenskar. En tillgänglighetsanpassad fiskebrygga har anlagts vid Höglandssjön och en badplats med ramp vid Lomsjön – båda populära rekreationsområden. Gamla lekparker har förvandlats till temainspirerade generationsmötesplatser och skogslekparker i ett antal bostadsområden.

Förutom den hedervärda utmärkelsen får vinnande kommun 50 000 kronor att använda till friluftslivsarbetet i kommunen.

– Ännu har vi inte hunnit bestämma vad vi ska använda pengarna till, kanske satsar vi lite extra i samband med Naturens dag i augusti, säger Sune Westberg.


Motiveringen 
Motiveringen till att Örnsköldsvik tilldelades utmärkelsen lyder: ”Grunden för ett tätortsnära friluftsliv är att säkerställa och tillgängliggöra områden. I årets friluftskommun har 98 procent av kommunens medborgare ett grönområde inom 300 meters avstånd från bostaden. Kommunen har naturreservat samt en tillgänglighetsanpassad natur- och kulturpark, Hälsans Stig med tillgänglighetsanpassad fiskebrygga och ett stadsnära friluftsområde med asfalterade och belysta spår, tydlig skyltning och information samt vindskydd och rastplatser. Gratis fiskekort upp till 18 år främjar sportfiske och man har en stadsnära tillgänglighetsanpassad badplats.

Kommunen har under 2014 gjort en kraftsamling för att skapa en bred förankring bland politiker, tjänstemän, medborgare, föreningsliv, mark- och fiskevattenägare och entreprenörer för en ambitiös friluftspolitik. Dialogforum i form av natur- och friluftsråd samt ting kompletteras med aktiviteter i samverkan med föreningslivet. Detta har utmynnat i ett nytt friluftsprogram som fastställer att alla ska ha möjlighet till nära naturupplevelser och ett rikt och varierat friluftsliv. Tätortsnära områden och områden som nyttjas av många prioriteras. I programmet läggs särskilt utrymme och tyngd på att skydda skolornas tillgång till lättillgängliga naturområden av bra kvalitet.”

Glada Örnsköldsviksrepresentanter

Glada pristagare från Örnsköldsvik

Aktuelltartikel publicerad av: System

2018-01-10

 Kontakta oss

Bo Edman
friluftsstrateg
0660- 785 92,
070 – 602 86 10

Anna Sundberg ordförande kultur- och fritidsnämnden
0660 - 888 10,
070 – 282 86 02