Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Konstgräsmattan på Skyttis flyttas till Köpmanholmen

Konstgräsmattan på Skyttis ska bytas och idag (onsdag 15 april) under Kultur- och fritidsnämnden beslutades att den gamla konstgräsmattan ska placeras på Forsvallen i Köpmanholmen.

Kultur- och fritidsnämnden anser att det är viktigt att hela kommunen ska leva och att serviceorterna ska vara prioriterade. För nämnden betyder det att ta ansvar för att prioritera en geografisk spridning av resursfördelningen och att kommunala satsningar inte enbart ska ske i centrum utan också på landsbygden - en stad och bygd i balans.

Skulle det inte gå att flytta konstgräsmattan i sin helhet kommer samhällsbyggnadsförvaltningen få i uppdrag att dela konstgräset i tre delar. Blir det alternativet aktuellt kommer konstgräset fördelas på Forsvallen i Köpmanholmen, Själevads IP i Själevad, Vikingavallen i Örnsköldsvik eller Höglands IP i Högland. Utifrån förutsättning att det finne en förening som är beredd att ta emot en del av planen och ansvara för skötseln.

Beslutet att flytta konstgräset från Skyttis till Forsvallen innebär att en upphandling av byte och flyttning av konstgräsmattan startar så snart som möjligt. Vilket betyder att den tidigare planeringen att byta konstgräset i juli månad förmodligen inte kommer bli av i tid. Samhällsbyggnadsförvaltningens ambition är att genomföra bytet av konstgräsmattan så fort som möjligt och med så lite påverkan som möjligt för fotbollen med tanke på den pågående säsongen.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-04-15