Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kultur- och fritidsnämnden 13 december

Under dagens kultur- och fritidsnämnd beslutade nämnden bland annat att bevilja ett bidrag på 416 000 kr till Grisslans Intresseförening för upprustning av en gångbro mellan Vågön och Grisslan och till omläggning av stensättningen av kanalen mellan öarna. Kommunens stöd uppgår till 35 % av den totala kostnaden för upprustningen, resterande summa har föreningen sökt från Jordbruksverket. Beslutet säger också att bidraget ska utbetalas först när projektet har påbörjats men om bidraget inte har förbrukats inom två år efter utbetalning eller om bidraget inte har förbrukats för avsett ändamål, ska det återbetalas till kultur- och fritidsnämnden.

Kontakperson: Sune Westberg, kultur- och fritidschef, 0660 - 881 10, sune.westberg@ornskoldsvik.se.

Här kan du ta del av kallelsen med beslutsunderlag, se kultur- och fritidsnämnden.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-12-13