Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Inbjudan till möte om översyn av det totala föreningsstödet

Välkommen till möte om Översyn av det totala föreningsstödet. Kultur- och fritid, Föreningsbyrån informerar om kartläggningen av det nuvarande stödet som är genomförd. Sedan diskuterar vi tillsammans hur vi tycker att det fortsatta arbetet med översynen bör se ut.

Datum: 27 september
Plats: Sliperiet
Tid: 18:30 - 21:00
Du behöver inte anmäla dig. Vi bjuder på frukt och dricka. 

Bakgrund till översynen

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-11-18 att under 2016 påbörja en översyn och kartläggning av kommunens stöd till föreningslivet. Översynen ska omfatta kommunens totala stöd till föreningar. Utvärderingsringen fick uppdraget att kartlägga det kommunala stödet till föreningar inom kultur och fritidsavdelningens verksamhetsområde under 2015. Uppdragets huvudsakliga syfte var att ta fram ett underlag för den kommande bidragsöversynen med utgångspunkt i att det totala stödet ska fördelas på ett så bra och rättvist sätt som möjligt.

Syftet med översynen

Syftet med översynen av det totala föreningsstödet är att bidragssystemet ska ha en likvärdig effekt för samtliga berörda föreningar och nya verksamheter.
”Så rättvist och bra som möjligt”.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Strömqvist

2017-08-17

 Kontakta oss

Sandra Johansson
070 - 338 29 77
Skicka e-post