Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Föreläsningar & seminarium under Idrottsyran 12 september

Välkommen till Idrottsyranslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster föreläsningar och seminarium om idrottsforskning och aktuella idrottspolitiska frågeställningar. Föreläsningarna är gratis och kommer att hållas i Fjällräven Centers konferensrum på plan 3 lördag 12 september i samband med Idrottsyran. Ingen föranmälan krävs.
Se föreläsningar och tider nedan.

Kl 11:30-12:10 När måste man specialisera sig för att bli bra?

Tor Söderström professor, pedagogiska institutionen, Idrottshögskolan, Umeå universitet berättar utifrån tidigare forskning om vägen från det att man debuterar i idrott och vilka faktorer som verkar vara viktiga för att i vuxen ålder nå eliten. Vad kännetecknar expertkunnande? Han betonar bland annat vikten av allsidig träning, möjligheten att få prova på många olika idrotter och den faktor att deliberate practice och deliberate play verkar vara viktiga nycklar till framgång.

Kl 12:20-13:00 Barnrättsperspektivet inom barnidrotten                   

Inger Eliasson, lektor, pedagogiska institutionen, Idrottshögskolan, Umeå universitet. Vad tycker barnen om sin idrott och hur väl ligger den i linje med FN:s barnkonvention? Inger Eliasson, berättar om barnkonventionen och hur barnen själva upplever idrottens vardag i relation till några rättigheter som exempel om barnets bästa, rätt till åsiktsfrihet och skydd mot alla former av våld. Föreläsningen ger en inblick i såväl barnkonventionens formuleringar som de idrottande barnens tankar.

Kl 13.10-14:10 Svensk barn- och ungdomsidrott, igår, idag ochimorgon

Anders Wahlström, Ansvarig barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet. 9 av 10 barn är någon gång med och idrottar i en förening. Vad kan vi göra så att deras upplevelse blir positiv så att de väljer att idrotta genom hela livet? Föreläsningen tar upp vad vi kan lära av historien och vilka utmaningar svensk idrott och dess föreningar står inför.

Kl 14:20-15:30 Seminarium och diskussion utifrån de tre föreläsningarna där åhörare tillsammans med föreläsarna diskuterar aktuella frågeställningar.

Moderator: Västernorrlands Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Västernorrland  

Idrottsyran arrangeras av Örnsköldsviks kommun i samarbete med Tidningen 7 och Sport & Adventure, samt alla de idrottsföreningar som arangerar olika prova-på-aktiviteter under dagen.

Här kan du läsa mer om Idrottsyran.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-09-03