Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Dialogträffar kring översynen av det totala föreningsstödet

Kultur- och fritidsavdelningen i samverkan med föreningslivet genomför just nu en översyn av det totala föreningsstödet. Som en del i det arbetet bjuder kommunen in till fördjupade dialoger kring föreningsstödet. Dialogträffarna riktar sig till dig inom föreningslivet och är uppdelade efter föreningskategorier, det går bra att delta vid flera tillfällen. Under dialogträffarna kommer det att bli en djupdykning i de stöd som är relevanta för respektive föreningskategori. Målet är att reda ut vad som fungerar bra i dag och vad som kan förbättras och hur en sådan förbättring skulle kunna se ut. Har du inte möjlighet att delta vid den träff då just ditt föreningsstöd diskuteras kommer minnesanteckningar att läggas upp på kommunens hemsida, där allt kring översynen samlas.

För att alla ska rymmas i lokalerna är det bra om max två representanter från varje förening deltar. Ingen anmälan behövs och det bjuds på kaffe och kaka. Kommunen reserverar sig för eventuella förändringar i programmet.

Här hittar du datum, tid och plats för dialogträffarna och mer information

Mer information och kommande minnesanteckningar kring översynen hittar du här

Kontaktperson: Sandra Johansson, 070-338 29 77, sandra.b.johansson@ornskoldsvik.se

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-10-11