Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bidrag till sommarlovsaktiviteter 2016

Världens bästa sommarlov i Örnsköldsvik!

Örnsköldsviks kommun har beviljats statliga medel för gratis sommarlovsaktiviter för barn och unga i åldrarna 6 - 15 år. Sommarlovssatsningen möjliggörs genom ett regeringsbeslut om samverkan med kommuner som utvecklar sin verksamhet mot barn.

Föreningar kan alltså söka bidrag för att i samverkan med kommunen göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6 - 15 år att kunna delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Senast 18 maj vill vi ha er ansökan!


Aktuelltartikel publicerad av: System

2018-01-10

 Kontakta oss

Föreningsbyrån
0660 - 882 15
Skicka e-post